1995./1996. gads

diriģents Egons Salmanis

Antra Ancāne
Aleksandrs Balantajevs
Zintis Bodrovs
Imants Dauksts
Oskars Garkājs
Artūrs Gavrilovs
Viktors Hrustaļovs
Andris Iļjins
Dzintars Jaunzems
lgars Kravalis
Juris Ķirsons
Aldis Laicāns
Egons Lācis
Valdis Līdums
Vents Ločmelis
Juris Logins
Jānis Mellenbergs
Edgars Paņins
Benedikts Paršovs
Ivo Petrovskis
Ainārs Petrusevičs
Raitis Piļka
Gatis Plešs
Kristaps Porietis
Aldis Prancāns
Arnis Prancāns
Evija Pulkstene
Raivis Rakstiņš
Egita Salmane
Edvīns Stepanovs
Intars Sprukulis
Samuils Šors
Edvīns Timošenko

Kopā 33 mūziķi.