1994./1995. gads

diriģents Egons Salmanis

Antra Ancāne
Normunds Apīnis
Aleksandrs Balantajevs
Igors Baranovs
Imants Dauksts
Oskars Garkājs
Viktors Hrustaļovs
Ilgvars Kļaviņš
Elgars Kravalis
Juris Ķirsons
Aldis Laicāns
Valdis Līdums
Vents Ločmelis
Juris Logins
Antra Mača
Jānis Mellenbergs
Edgars Paņins
Benedikts Paršovs
Ainārs Petrusevičs
Kristaps Porietis
Aldis Prancāns
Arnis Prancāns
Evija Pulkstene
Raivis Rakstiņš
Ģirts Ripa
Egita Salmane
Oskars Salmanis
Artis Sprudzāns
Intars Sprukulis
Edvīns Stepanovs
Samuils Šors
Edvīns Timošenko
Aigars Zālītis

Kopā 33 mūziķi.