Par mums raksta

Publikācijas

 • Dreimanis, Vitolds. Veiksmes arī turpmākajā darbā : [par pūtēju orķestru salidojumu Talsos: intervija ar Balvu pūtēju orķestra diriģentu V. Dreimani] / V. Dreimanis; pierakst. I. Koliņš; fotogr. G. Kalino // Vaduguns. – Nr.83 (1969, 12. jūl.), 3. lpp., fotogr.
 • Koliņš, Imants. Pirmais Tautas kolektīvs Balvos : [Balvu rajona kultūiras nama pūtēju orķestrim piešķirts Tautas kolektīva nosaukums (diriģents Vitolds Dreimanis)] / Imants Koliņš ; foto:V. Baranovs // Vaduguns. (1977, 5. novembrī), 4.lpp.
 • Kalējs, V. Ceļš nebija viegls : [par Balvu Tautas pūtēju orķestra vēsturi] / V. Kalējs // Vaduguns. – (1982, 12. jūnijā), 6.lpp. : fotogr.
 • Šperberga, Mārīte. Trepes pret debesīm slienu : [par pūtēju orķestra “Balvi” diriģentu Egonu Salmani] / Mārīte
 • Šperberga // Vaduguns. – (1989, 15. jūlijā), 9.lpp. : fotogr.
 • Salmanis, Egons, (1965). Tas virpulis jāgriež jaunajiem : [par pūtēju orķestri “Balvi”un tā piedalīšanos Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos] / Egons Salmanis ; pierakst.: Mārīte Šperberga // Vaduguns ( Brīvbrīdis ). – Nr.55 (1995, 15. jūlijā), 6.lpp. : fotogr.
 • Šperberga, Mārīte. Egons Salmanis- pūtēju orķestru virsdiriģents : [par pūtēju orķestru salidojumu Daugavpilī un virsdiriģentiem] / Mārīte Šperberga // Vaduguns. Nr.10 (1996, 3. februārī), [1.]lpp.
 • Šperberga, Mārīte. Pūtēju orķestris Balvos – vēsture un šodiena : [pēc orķestra pašreizējā diriģenta Egona Salmaņa apkopotajiem materiāliem] / Mārīte Šperberga // Vaduguns. – Nr.47 (1996, 12. jūnijā), 3.lpp.
 • Šperberga, Mārīte. Un iet caur Balviem orķestris : [no Balvu tautas pūtēju orķestra vēstures: sakarā ar tā 40 gadu jubileju] / Mārīte Šperberga // Vaduguns ( Brīvbrīdis ). – Nr.35 (1997, 3. maijā), fotogr.
 • Kļanska, Daiga. Balvu mūzikas skolas pūtēju panākumi : [par 3. Latvijas mūzikas skolu pūšamo un sitamo instrumentu izpildītāju konkursu, kurā atzīstamas vietas ieguva balvenieši Mārtiņš Leišavnieks, Andrejs Iljins, Viktors Hrustaļovs un Artūrs Gavrilovs] / Daiga Kļanska // Vaduguns. – Nr.9 (1998, 31. janvārī), 5.lpp. ; fotogr.
 • Lūse, Lolita. Mūsējie atkal uzvar, bet šoreiz īpaši: divas pirmās vietas : [par pūtēju orķestra “Rīga” konkursa uzvarētājiem Artūru Gavrilovu un Andreju Iļjinu] / Lolita Lūse // Vaduguns. – Nr.10 (2000, 5.februārī), 12. lpp. : fotogr.
 • Kariks, Jēkabs. Ragus pūta zaļumballēs, kāzās, svētku parādēs : [par pūtēju orķestri Balvos trīsdesmitajos gados] / Jēkabs Kariks // Vaduguns. – (2000,17. jūnijā), : fotogr.
 • Rancāne, Anna. Latgales priekšpostenim – 75 : Egona Salmaņa vadītais orķestris ir savdabīga Balvu vizitkarte / Anna Rancāne // Diena. – (Dienas cilvēks). – (2003, 25.februārī), : fotogr.
 • Teilāns, Modris. Balvu mūziķi pieskandina Rīgu : [par pūtēju orķestra “Balvi” piedalīšanos VIII mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā] / Modris Teilāns // Vaduguns. – (2003, 5. martā), 2. lpp.
 • Kļanska, D. Balvu medus Latvijas kārē : [par Balvu pilsētas kultūras un atpūtas centra pūtēju orķestri “Balvi” un tā panākumiem XXIII Dziesmu svētku konkursā] / D.Kļanska // Vaduguns. – Nr.54 (2003, 9.jūl.), [1.]lpp.
 • Kļanska, D. Pasaules dzīvība – dziesmu un deju rakstos : [par pūtēju orķestra “Balvi” piedalīšanos 23. Vispārējos latviešu dzhttp://www.balvurcb.lv/kb/?View=entry&EntryID=975iesmu svētkos] / D.Kļanska // Vaduguns. – Nr. 55 (2003, 12. jūl.), 6., 11. lpp.
 • Salmanis, E. Palīdz tas, ka esmu balvenietis : [saruna ar pūtēju orķestra “Balvi” diriģentu : sakarā ar Kultūras ministrijas prēmiju] / E.Salmanis ; pierakst. R.Zvejniece // Vaduguns- Nr.18 (2004, 3.marts), 5.lpp.
 • Logina, Z. Uzgavilē Balvu pūtēju orķestrim Vaduguns – Nr.32 (2005, 23.apr.), 12.lpp. : foto
 • Salmanis, Egmonts. Mani pirmie Dziesmu svētki : [saruna ar jaunāko pūtēju orķestra dalībnieku] / Egmonts Salmanis ; pierakst. Z.Logina // Vaduguns. – Nr.53 (2005, 6.jūl.), 7.lpp. : foto.
 • Avotiņa, S. …viņi patiešām ir ļoti, ļoti labi : [saruna ar Balvu pūtēju orķestra diriģentu E.Salmani; sakarā ar 3. vietu A grupā IX Jaunatnes Dziesmu un deju svētkos] / S.Avotiņa. – (Balvu lapa) // Vaduguns. – Nr.59 (2005, 27.jūl.), 9.lpp.
 • Logina, Z. Skan Bēržu baznīca : [par Balvu pūtēju orķestra koncertu Bēržu Romas katoļu baznīcā: sakarā ar Garīgās mūzikas svētkiem] / Z.Logina // Vaduguns. – Nr.40 (2006, 20.maijs), [1.] lpp. : foto.
 • Kļanska, D.  Gada atbildīgākā spēle : [par Tautas pūtēju orķestra “Balvi” Aglonas bazilikas dārzā] / D.
 • Kļanska // Vaduguns. – Nr.64 (2006, 16.augustā), [1.] lpp. : il.
 • Logina, Z.  Balvu pūtēji iegūst pirmo vietu : [par Balvu pilsētas kultūras un atpūtas centra pūtēju orķestra piedalīšanos I Latvijas pūtēju orķestru konkursā] / Z.Logina // Vaduguns. – Nr.28 (2007, 7.apr.), 10.lpp.
 • Tušinska, I. Tiekas Vidzeme un Latgale : [par pūtēju orķestru koncertu Balvos] / I.Tušinska // Vaduguns. – Nr.44 (2007, 6.jūn.), [1.] lpp. : foto.
 • Logina, Zinaīda. Dziesmas un dejas spēka veldzētie : [par Balvu kolektīvu piedalīšanos Dziesmu un deju svētkos] / Z.Logina // Vaduguns. – Nr.53 (2008, 12.jūl.), 6., 11.lpp.:foto.
 • Logina, Zinaīda. Piedalās Latvijas pūtēju orķestru konkursā : [par pūtēju orķestra “Balvi” izcīnīto 2. vietu Gunāra Ordelovska Latvijas pūtēju orķestru konkursā] / Zinaida Logina // Vaduguns. – Nr.24 (2009, 25. martā), 11. lpp.
 • Logina, Zinaīda. Tautas pūtēju orķestrim “Balvi” – 55 : [par Tautas pūtēju orķestra “Balvi” 55 gadu jubileju] / Zinaīdas Loginas teksts un fotogr. // Vaduguns. – Nr.33 (2011,30.aprīlis), 4.lpp. : fotogr.
 • Gabranovs, Edgars. Balvenieši – labākie valstī : [par Balvu pūtēju orķestra panākumiem VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivālā] / E.Gabranovs // Vaduguns. – Nr.22 (2012, 20. marts), 1. lpp.
 • Logina, Zinaīda. Balvu pūtēju orķestru veiksmes stūrakmeņi : [par Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestra panākumiem] / E.Salmanis, K.Kroičs, R. Mūrniece, D. Ivanova, A.Ripa, Ģ.Ripa; pierakst. Z. Logina // Vaduguns. – Nr.28 (2012, 13. aprīlis), 6., 11. lpp.
 • Gabranovs, Edgars. Izspēlē Dižkoncertu : [par Balvu Kultūras un atpūtas centra pūtēju orķestri “Balvi” : sakarā ar gatavošanos gaidāmajiem 25.Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem] / E.Gabranovs ; tekstā stāsta orķestra virsdiriģents Egons Salmanis // Vaduguns. – Nr.76 (2012, 2.okt.), [1.]lpp. : ģīm.
 • Logina, Zinaīda. Pūtēju orķestris izcīna skaistu uzvaru // Vaduguns.- Nr.51 (2013, 5. jūl.), 1.lpp.
 • Logina, Zinaīda. Latvija līgoja dziesmās, dejās un mūzikā : [par Balvu reģiona kolektīvu dalību 25. Dziesmu un 15. Deju svētkos] / Z. Logina // Vaduguns. – Nr.52 (2013, 9. jūl.), 8.-9. lpp.