2005./2006.gads

Diriģents Egons Salmanis

Flautas
Sintija Supe
Laura Komarovska
Anta Buša
Marita Leišavniece
Margarita Leišavniece
Arta Kočāne
Zane Putniņa
Laine Vītola
Klarnetes
Reinis Niedre-Zvejnieks
Aldis Dauksts
Valdis Kazāks
Jānis Uzkliņģis
Raivis Razgalis
Indulis Laicāns
Dainuvīte Roginska
Alta saksofoni
Artūrs Mačāns
Ieva Ozoliņa
Elīna Dupuža
Edmunds Pugačs
Santa Raciborska
Tenora saksofoni
Zane Logina
Silga Zābele
Ginta Serdāne
Dace Dortāne
Baritona saksofoni
Zane Prancāne
Daira Pugače
Trompetes
Edvīns Timošenko
Guntis Supe
Dmitrijs Agafonovs
Ojārs Tūmiņs
Imants Strazds
Jānis Šāvelis
Atis Ripa
Mārtiņš Riučs
Vilnis Bodrovs
Guntis Kikučs
Jānis Jauntēvs
Andris Mežsargs
Tromboni
Jānis Budevičs
Jānis Dārznieks
Gatis Supe
Dārta Tjunīte
Tenori
Ģirts Ripa
Aivis Putniņš
Kalvis Kajāns
Edgars Baugulis
Ričards Karlsons
Artēmijs Semjonovs
Artūrs Hmara
Ieva Laicāne
Artūrs Tihomirovs
Alti
Eduards Zelčs
Rūdolfs Zelčs
Aivars Jaunžeikars
Mārcis Ieviņš
Basi
Māris Dmitrijevs
Ainārs Avotiņš
Toms Kočāns
Kaspars Mačs
Basģitāra
Hardijs Jeromāns
Sitamie instrumenti
Aldis Prancāns
Andris Pušpurs
Artis Zaharāns
Ivars Arutjunjans

Kopā 64 mūziķi.

2004./2005. gads

diriģents Egons Salmanis

Flautas
Sintija Supe
Laura Komarovska
Anta Buša
Marita Leišavniece
Margarita Leišavniece
Arta Kočāne
Zane Putniņa
Laine Vītola
Klarnetes
Reinis Niedre – Zvejnieks
Zintis Šaicāns
Valdis Kazāks
Jānis Uzkliņģis
Raivis Razgalis
Indulis Laicāns
Dainuvīte Roginska
Alta saksofoni
Artūrs Mačāns
Ieva Ozoliņa
Elīna Dupuža
Edmunds Pugačs
Zane Prancāne
Tenora saksofoni
Zane Logina
Silga Zābele
Laura Circene
Ginta Serdāne
Dace Dortāne
Baritona saksofons
Benedikts Paršovs
Trompetes
Edvīns Timošenko
Guntis Supe
Dmitrijs Agafonovs
Ojārs Tūmiņš
Imants Strazds
Jānis Šāvelis
Artūrs Jauntēvs
Mārtiņš Riučs
Vilnis Bodrovs
Guntis Kikučs
Jānis Jauntēvs
Alti
Andris Mežsargs
Mārcis Ieviņš
Andris Tihomirovs
Eduards Zelčs
Tromboni
Jānis Budevičs
Jānis Rode
Jānis Dārznieks
Gatis Supe
Artūrs Hrustaļovs
Tenori
Ģirts Ripa
Aivis Putniņš
Guntars Ozoliņš
Kalvis Kajāns
Edgars Baugulis
Ričards Karlsons
Edgars Oplucāns
Nauris Pomers
Mareks Slišāns
Basi
Māris Dmitrijevs
Artūrs Ločmelis
Ainārs Avotiņš
Kaspars Mačs
Toms Kočāns
Basģitāra
Hardijs Jeromāns
Sitamie instrumenti
Aldis Prancāns
Andris Pušpurs
Rolands Sārtaputns
Ivars Arutjunjans

Kopā 65 mūziķi.

2002./2003. gads

diriģents Egons Salmanis

Flautas
Benedikts Paršovs
Artūrs Mačāns
Laura Komarovska
Anta Buša
Elīna Upīte
Māra Igaune
Klarnetes
Jānis Niedre – Zvejnieks
Reinis Niedre – Zvejnieks
Kristīne Medne
Zintis Šaicāns
Edgars Dārznieks
Valdis Kazāks
Jānis Uzkliņģis
Guntis Mačs
Alta saksofoni
Inga Paršova
Ieva Ozoliņa
Jānis Ķīselis
Edmunds Pugačs
Zane Prancāne
Tenora saksofoni
Gatis Aleksandrovs
Daira Pugače
Daiga Solovjova
Laura Circene
Baritona saksofons
Artūrs Strazds
Trompetes
Edvīns Timošenko
Guntis Supe
Dmitrijs Agafonovs
Ojārs Tūmiņš
Imants Strazds
Jānis Šāvelis
Artūrs Jauntēvs
Mārtiņš Riučs
Vilnis Bodrovs
Guntis Kikučs
Viktors Hrustaļovs
Jānis Jauntēvs
Alti
Mareks Slišāns
Jānis Dārznieks
Jānis Zaikovskis
Eduards Zelčs
Tromboni
Jānis Budevičs
Jānis Rode
Artūrs Hrustaļovs
Tenori
Ģirts Ripa
Aivis Putniņš
Guntars Ozoliņš
Kalvis Kajāns
Gatis Supe
Edgars Baugulis
Ričards Karlsons
Edgars Oplucāns
Guntars Strupka
Nauris Pomers
Andis Eņģis
Artūrs Gavrilovs
Oskars Garkājs
Basi
Raitis Leišavnieks
Sergejs Jasinskis
Aleksejs Voronovs
Mārtiņš Leišavnieks
Toms Kočāns
Sitamie instrumenti
Aldis Prancāns
Pāvels Ignatjevs
Rolands Sārtaputns
Ivars Arutjunjans

Kopā 65 mūziķi.

2001./2002. gads

diriģents Egons Salmanis

Flautas
Elīna Upīte
Artūrs Mačāns
Māra Igaune
Benedikts Paršovs
Klarnetes
Jānis Niedre – Zvejnieks
Reinis Niedre – Zvejnieks
Edgars Dārznieks
Guntis Mačs
Zintis Šaicāns
Valdis Kazāks
Kristīne Medne
Alta saksofoni
Inga Paršova
Ieva Ozoliņa
Zane Prancāne
Jānis Ķīselis
Tenora saksofoni
Gatis Aleksandrovs
Laila Bratuška
Laura Circene
Baritona saksofons
Artūrs Strazds
Trompetes
Edvīns Timošenko
Andrejs Iļjins
Ivo Petrovskis
Guntis Supe
Dmitrijs Agafonovs
Ojārs Tūmiņš
Imants Strazds
Vilnis Bodrovs
Artūrs Jauntēvs
Jānis Šāvelis
Mārtiņš Riučs
Alti
Mareks Slišāns
Eduards Zelčs
Jānis Dārznieks
Aivis Putniņš
Tromboni
Jānis Budevičs
Jānis Rode
Tenori
Artūrs Hrustaļovs
Nauris Pomers
Guntars Ozoliņš
Guntars Strupka
Oskars Zvejnieks
Andis Eņģis
Kalvis Kajāns
Ģirts Ripa
Basi
Raivis Ķerģis
Mārtiņš Leišavnieks
Raitis Leišavnieks
Ingus Supe
Aleksejs Voronovs
Sitamie instrumenti
Pāvels Ignatjevs
Ivars Arutjunjans
Rolands Sārtaputns
Aldis Prancāns

Kopā 63 mūziķi.

2000./2001. gads

diriģents Egons Salmanis

Flautas
Benedikts Paršovs
Artūrs Mačāns
Māra Igaune
Klarnetes
Jānis Niedre – Zvejnieks
Reinis Niedre – Zvejnieks
Edgars Dārznieks
Guntis Mačs
Alta saksofoni
Inga Paršova
Artūrs Strazds
Jānis Ķīselis
Tenora saksofoni
Gatis Aleksandrovs
Laila Bratuška
Kaspars Šnepers
Laura Circene
Baritona saksofons
Aldis Prancāns
Trompetes
Edvīns Timošenko
Andrejs Iļjins
Ivo Petrovskis
Guntis Supe
Dmitrijs Agafonovs
Ojārs Tūmiņš
Imants Strazds
Vilnis Bodrovs
Alti
Mareks Slišāns
Dzintars Jaunzems
Jānis Dārznieks
Aivis Putniņš
Tromboni
Jānis Budevičs
Jānis Rode
Tenori
Artūrs Gavrilovs
Ģirts Ripa
Artūrs Hrustaļovs
Nauris Pomers
Guntars Ozoliņš
Guntars Strupka
Oskars Zvejnieks
Andis Eņģis
Oskars Garkājs
Basi
Raivis Ķerģis
Mārtiņš Leišavnieks
Ingus Supe
Sitamie instrumenti
Kaspars Pulkstenis
Vents Ločmelis

Kopā 43 mūziķi.

1996./1997. gads

diriģents Egons Salmanis

Flautas
Antra Ancāne
Arnis Prancāns
Artūrs Strazds
Klarnetes
Guntis Mačs
Benedikts Paršovs
Raitis Piļka
Alta saksofoni
Mārtiņš Līgotnis
Egita Salmane
Tenora saksofoni
Aldis Prancāns
Alti
Artūrs Hrustaļovs
Dzintars Jaunzems
Edvīns Stepanovs
Tromboni
Kaspars Sležis
Basi
Aleksandrs Balantajevs
Juris Ķirsons
Mārtiņš Leišavnieks
Trompetes
Viktors Hrustaļovs
Andris Iļjins
Egons Kliesmets
Elgars Kravalis
Jānis Mellenbergs
Ivo Petrovskis
Ainārs Petruševičs
Edvīns Timošenko
Tenori
Oskars Garkājs
Artūrs Gavrilovs
Ģirts Ripa
Oskars Zvejnieks
Aldis Laicāns
Juris Logins
Sitamie instrumenti
Vents Ločmelis

Kopā 31 mūziķis.

1995./1996. gads

diriģents Egons Salmanis

Antra Ancāne
Aleksandrs Balantajevs
Zintis Bodrovs
Imants Dauksts
Oskars Garkājs
Artūrs Gavrilovs
Viktors Hrustaļovs
Andris Iļjins
Dzintars Jaunzems
lgars Kravalis
Juris Ķirsons
Aldis Laicāns
Egons Lācis
Valdis Līdums
Vents Ločmelis
Juris Logins
Jānis Mellenbergs
Edgars Paņins
Benedikts Paršovs
Ivo Petrovskis
Ainārs Petrusevičs
Raitis Piļka
Gatis Plešs
Kristaps Porietis
Aldis Prancāns
Arnis Prancāns
Evija Pulkstene
Raivis Rakstiņš
Egita Salmane
Edvīns Stepanovs
Intars Sprukulis
Samuils Šors
Edvīns Timošenko

Kopā 33 mūziķi.

1993./1994. gads

diriģents Egons Salmanis

Antra Ancāne
Normunds Apīnis
Aleksandrs Balantajevs
Igors Baranovs
Jānis Bodrovs
Imants Dauksts
Aigars Galējs
Oskars Garkājs
Ivars Kacēns
Ilgvars Kļaviņš
Juris Ķirsons
Aldis Laicāns
Lauris Lielbārdis
Vents Ločmelis
Juris Logins
Antra Mača
Jānis Mellenbergs
Benedikts Paršovs
Ainārs Petruševičs
Kristaps Porietis
Aldis Prancāns
Arnis Prancāns
Evija Pulkstene
Raivis Rakstiņš
Ģirts Ripa
Egita Salmane
Artis Sprudzāns
Intars Sprukulis
Edvīns Stepanovs
Samuils Šors
Edvīns Timošenko
Aigars Zālītis

Kopā 32 mūziķi.

1992./1993. gads

diriģents Egons Salmanis

Normunds Apīnis
Aleksandrs Balantajevs
Jānis Bodrovs
Imants Dauksts
Aigars Galējs
Ivars Kacēns
Ilgvars Kļaviņš
Juris Ķirsons
Aldis Laicāns
Lauris Lielbārdis
Vents Ločmelis
Juris Logins
Antra Mača
Jānis Mellenbergs
Benedikts Paršovs
Ainārs Petruševičs
Gatis Plešs
Kristaps Porietis
Aldis Prancāns
Arnis Prancāns
Raivis Rakstiņš
Ģirts Ripa
Egita Salmane
Artis Sprudzāns
Intars Sprukulis
Edvīns Stepanovs
Samuils Šors
Edvīns Timošenko
Aigars Zālītis

Kopā 28 mūziķi.

1991./1992. gads

Diriģents Egons Salmanis

Aleksandrs Balantajevs
Francis Bankovs
Igors Baranovs
Aldis Berns
Jānis Bodrovs
Zintis Bodrovs
Imants Dauksts
Aigars Galējs
Didzis Dimpers
Mareks Krūcis
Aldis Laicāns
Kaspars Lācis
Lauris Lielbārdis
Vents Ločmelis
Juris Logins
Alvīns Netcels
Kaspars Noviks
Benedikts Paršovs
Gatis Plešs
Aldis Prancāns
Arnis Prancāns
Raivis Rakstiņš
Artis Sprudzāns
Edvīns Stepanovs
Samuils Šors
Edvīns Timošenko
Aleksandrs Zabolotņevs

Kopā 27 mūziķi.